deyimlerimiz.com

Ayağının türabı olmak deyimi:

Ayağının türabı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimse başka bir kimseye kul gibi bağlanıp onun her emrini yerine getirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.