deyimlerimiz.com

Alışkanlıktan kopamamak deyimi:

Alışkanlıktan kopamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak.
"Alışkanlıktan kopamadıkları için tüplü televizyon kullanıyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.