deyimlerimiz.com

Akşamdan kavur, sabaha savur deyimi:

Akşamdan kavur, sabaha savur deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kazandığını günü gününe harcayan, har vurup harman savuran, savruk kimselerin durumunu anlatmak için kullanılır.
"Akşamdan kavurup, sabaha savurmaktan kenarda köşede para koyamadın."

2. Söylediği sözü tutmayan kişiler için kullanılan bir söz.
"Sana inanıp iş yapacaktık, tabi senin akşamdan kavurup, sabaha savuran biri olduğunu unutmuşuz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.