deyimlerimiz.com

Aklından çıkarmak deyimi:

Aklından çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Unutmak, anmaz olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.