deyimlerimiz.com

Ağzını kullanmak deyimi:

Ağzını kullanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin söylediklerini kendi düşüncesi gibi göstermeye çalışmak.
"Babanın ağzını kullanma, kendi düşünceni söyle."
"Şimdi arkadaşının ağzını kullanıyorsun gibi geldi bana."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.