deyimlerimiz.com

Ağrısız başına kaşbastı bağlamak deyimi:

Ağrısız başına kaşbastı bağlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

"Kendine gereksiz yere iş çıkarmak" anlamında kullanılan bir söz.
"Torunuma bakarım deyip, ağrısız başına kaşbastı bağladı."
"Ağrısız başına kaşbastı bağlamak istemediği için işi kabul etmedi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.