deyimlerimiz.com

Abdala malum olurmuş deyimi:

Abdala malum olurmuş deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için şaka yollu söylenir.
"Abdala malum olurmuş, dediği çıkarsa işimiz zor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.