deyimlerimiz.com

Abanoza dönmek deyimi:

Abanoza dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sürekli aşağılık biçimde davranışlar sergilemek, adilik etmek.
"Sen ne biçim insan olsun, iyice abanoza döndün."
"Beni abanoza dönmek zorunda bıraktılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.